Huurvoorwaarden

 • Buiten de vakantieperiode is de huurperiode van zaterdag 14 uur (aankomst) tot zaterdag 10 uur (vertrek).
 • Tijdens de vakantieperiode (juli - augustus) is de huurperiode van zondag 14 uur (aankomst) tot zondag 10 uur (vertrek).
 • Indien de planning het toelaat is het ook mogelijk te huren:
  van woensdag 14 uur tot 11 dagen later, zondag 10 uur
  OF van zondag 14 uur tot 10 dagen later, woensdag 10 uur
 • De reservatie van de periode is definitief zodra de huurovereenkomst ondertekend is door beide partijen en het voorschot van 25 % betaald is.
 • Het saldo wordt betaald ten laatste 45 dagen vóór aanvang van de huurperiode. De huurder mag in geval van annulatie (ziekte, sterfgeval) zelf een andere huurder zoeken. In elk geval moet de huurder de volledige huursom betalen. Hij kan natuurlijk ook persoonlijk een annulatieverzekering afsluiten.
 • De sleutel van het appartement wordt u bezorgd ten laatste 30 dagen voor de aanvang van de huurperiode. Reservesleutels zijn beschikbaar in het appartement.
 • In de huurprijs zijn alle kosten inbegrepen (elektriciteit, water, gebruik zwembad en gebruik fietsen en draadloos internet. Tijdens de wintermaanden december, januari en februari is er een bijdrage voor verwarming van 20 euro per week te betalen. De woning is door de eigenaar verzekerd tegen brand, waterschade en inbraak en diefstal van de inboedel.
 • Huisdieren worden niet toegelaten, uitgezonderd bij toestemming van de eigenaar.
 • Het appartement mag niet worden doorverhuurd, uitgezonderd bij annulatie.
 • De maximum bezetting van het appartement is bij gelijkvloers: 4 personen en bij verdiep: 5 personen. De huurder dient zich tevens te schikken naar het intern reglement (i.v.m. lawaai, zwembad, huisvuil, barbecue...).
 • De verhuurder (Spiessens Rik) is verplicht om de overeenkomst na te leven. Indien de verhuurder het juiste verblijf niet kan afleveren is hij verplicht om een gelijkwaardig verblijf voor te stellen of de huursom +25% terug te storten.
 • In het appartement is er een 'gastenboek' aanwezig waarin iedere huurder bij z'n aankomst de toestand van het appartement (schoonmaak, defecten...) evalueert. Bij flagrante tekortkomingen van de vorige huurders moet men ons onmiddellijk telefonisch op de hoogte brengen. Gelieve eventueel digitale foto's als bewijsmateriaal te maken.
 • De huurder zal het gehuurde goed gebruiken zoals het een goede huisvader betaamt. Hij is aansprakelijk voor schade aan het gehuurde, inclusief de schade of verlies van (een deel van) de inventaris, veroorzaakt tijdens de huurperiode.
 • De huurder is verplicht om na afloop van de huurtermijn het appartement met de daarin bevindende inventaris schoon af te leveren. De te volgen richtlijnen voor een perfect onderhoud is ter plaatse in een map beschreven. Bij het niet naleven van de richtlijnen wordt een vergoeding van € 45 aangerekend voor de schoonmaak. Dit bedrag wordt aan de volgende huurder overgemaakt.
 • In het huurcontract kan men ook een eindschoonmaak door derden aanvragen (mits betaling van 45 euro).
 • Bij het verlaten van het appartement (om 10u) is er een controle voorzien door een bevriende mede-eigenaar. Vroeger vertrekken is mogelijk zodat de controle dan wel later gebeurd.
 • Kleine herstellingen worden indien mogelijk zelf gedaan. Voor grote herstellingen gelieve ons te verwittigen zodat we een hersteller ter plaatse kunnen sturen. Alle kosten worden uiteraard door de eigenaars terugbetaald, uitgezonderd de kosten die door de huurder zelf veroorzaakt zijn.
 • Voor nieuwe huurders wordt er een waarborg van € 150 gevraagd.
 • De huurder stemt er mee in dat kosten voortvloeiend uit nalatigheid aan deze ter betaling zal worden voorgelegd. In geval van eventuele geschillen, die tussen huurder en verhuurder mochten ontstaan naar aanleiding van deze huurovereenkomst kan de benadeelde partij de bemiddeling inroepen van een onafhankelijke deskundige. Wanneer die bemiddeling niet tot het gewenste resultaat leidt kan het geschil worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.